CORUS CLOUD

Facturació i comptabilitat

És un programa de facturació i comptabilitat en linia que permet portar el control i la gestió d’un negoci. Està desenvolupada íntegrament amb tecnologia web i compleix les mesures de seguretat adients. L’avantatge principal és que s’hi pot accedir a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, des de diferents dispositius connectats a internet encara que tinguin diferents sistemes. Es tracta d’un sistema de “pagament per ús”. Això fa que sigui assequible per a autònoms, professionals independents i petites empreses, però a la vegada té moltes prestacions, necessàries per a la gestió diària d’un negoci.

Corus Cloud Bàsic

Prova'l gratis

test.coruscloud.com

User: obres

Pw: obres

Corus Cloud PRO

Pagament per us

Corus Cloud Custom

Projectes personalitzats amb programació a mida per necessitats específiques.

Suport personalitzat

L’atenció i el suport tècnic que prestem al client és el principal valor afegit que us ofereix la nostra empresa. El sistema d’atenció remota permet reduir el temps invertit en la resolució d’un problema i en conseqüència augmentar la qualitat del servei. Nosaltres apostem per millorar la satisfacció del client solucionant els seus problemes amb rapidesa. Esperem que els resulti senzill sol·licitar i rebre assistència de forma segura.

D’altra banda continuem atenent als nostres clients pels mitjans habituals si així ho desitgen. Per telèfon, fax, e-mail, tickets, etc.

Característiques generals
 1. Globalitat. Respon a les necessitats essencials de l’empresa per gestionar les relacions amb els clients de forma òptima i implantar processos interns per controlar l’activitat comercial i financera de l’empresa.
 2. Integració. Garanteix la integritat de la informació evitant duplicar processos i comunicacions contradictòries. L’empresa millora la productivitat gràcies a l’automatització de processos interns.
 3. Flexibilitat. S’adapta a diferents tipus de negoci. La versatilitat i facilitat del sistema permet que el personal es familiaritzi ràpidament amb el sistema.
 4. Escalabilitat. En qualsevol moment es pot modificar afegir funcionalitats per cobrir noves necessitats.
 5. Obertura. Treballa des de qualsevol lloc a qualsevol hora amb qualsevol terminal connectat a internet.
 6. Compatibilitat. Permet explotar les dades des de qualsevol eina ofimàtica estàndard i ens permetrà realitzar presentacions atractives informes, memòries, reports, aprofitant al màxim el sistema d’informació.
 7. Personalització. Facilita l’adaptació dels llocs de treball en funció de les necessitats i preferències de l’usuari.
 8. Seguretat. Regula l’accés dels usuaris a la informació regles i normes de control, evitant la generació d’informació errònia. La confidencialitat de les dades queda garantida.
 9. Estabilitat. Perquè es beneficia del desenvolupament de l’aplicació des de 1998, i dels tres-cents clients que ara mateix se’n beneficien.
 10. Orientació cap a l’anàlisi. Àmplia biblioteca de consultes, llistats, estadístiques i taules orientades a l’estudi de l’activat de l’empresa.
Funcionalitat

Cicle de compres/vendes

 • Clients, proveïdors
 • Grups de clients i proveidors
 • Delegacions de clients.
 • Agents, zones i comissions.
 • Compres: comandes, albarans, factures, previsions de pagament.
 • Vendes: pressupostos, comandes, albarans, factures, previisions de cobrament.
Magatzem

 • Gestió de l'estoc.
 • Magatzems.
 • Transportistes.
 • Articles.
 • Tarifes: preus i descomptes especials per famílies, articles i clients.
Cobraments i pagaments

 • Formes de pagament.
 • Control de tresoreria.
 • Generació automàtica de venciments de clients i de proveïdors.
 • Assistent de cobraments i pagaments.
 • Generació de remeses bancàries SEPA Core / B2B.
Facturació de contractes

 • Facturació de quotes periòdiques (serveis, lloguers, etc …)
 • Període de facturació configurable: mensual, trimestral, anual.
 • Generació de fitxer de rebuts automàtica i enviament de factures per correu electrònic.
Facturació electrónica

 • Emissió de factura electrònica mitjançant PDF signat i mitjançant format Facturae.
Personalització

 • Personalització de documents comercials (Pressupostos, Factures, etc …) mitjançant un senzill editor web. Això possibilita disposar de diversos impresos per document, p.ex. factures en diversos idiomes.
E-commerce

 • Permet que els teus clients generin comandes automàticament al teu sistema.