Corus Base ERP

Les característiques generals del programa són:

Multi-lloc.
Multi-empresa.
Control d'usuaris.
Configuració de documents.
Gestió de dades SQL.
Compatible amb Windows 10

Orientat a la petita i mitjana empresa gestiona:

Fitxers mestres.
Compres.
Vendes.
Magatzem (Estocs).
Comptabilitat.
Informes Oficials.
Producció.

Orientat a la petita i mitjana Corus base:

Estalvia temps.
Garanteix la integritat de les dades.
Simplifica la gestió.
Agilita la comptabilitat.
Controla el magatzem.
Permet gestionar processos productius.
Compatibilitza la informació amb MSOffice.

El sistema d'assistents:

Fa que la comptabilitat sigui una tasca fàcil i agradable. El 90 % dels assentaments comptables és fan de forma assistida evitant errors innecessaris.

Corus treballa amb MSSQL de Microsoft:

Corus Base és un programa dissenyat en entorn visual Compatible amb els diferents sistemes operatius de Microsoft. L'accés a dades a través de bases de dades SQL MSDE garanteix la integritat de les dades.

Programació a mida:

El sistema de mòduls ens permet personalitzar el programa a les necessitats sectorials del client. La integració de gestió i comptabilitat facilita l'accés i la recerca a les dades comercials i comptables.